دغه بلاګ تراوسه په جوړیدو دی

,

د حج او عمرې تعريف


د حج تعريف:

حج په لغت کې قصد کولو ته وايي او د شريعت په اصطلاح کې مکې مکرمې ته په خاص وخت کې د مناسکو ادا کولو د پاره قصد کولو ته حج وايي .

د حج مناسک : عبارت دي له، احرام تړل ، د کعبې شريفې طواف کول ، د صفا او مروه سعی کول ، حلق او تقصير ، په عرفات درېدل ، رمی جمرات او نور .

د حج خاص وخت : د حج مياشتې دي لکه : شوال ، ذو القعدة ا وذو الحجة او بيا د هر فعل لپاره خاص وخت دی .

د عمرې تعريف:

عمره په لغت کې زيارت او ارادې کولو ته وايي.

په اصطلاح کې د الله تعالی لپاره عبادت دی د کعبې څخه په طواف کولو، د صفا او مروا تر مينځ سعی او د سر خريلو او يا لنډول.

Edit Post…

ستاسو تبصره؟